DISCO 70-90 léta

2010.10.07 20:00:00
Hospoda ve spolupráci s OÚ Radíkovice Vás zve dne 9.10.2010 od 20:00 u pøíležitosti otevøení Multifunkèního domu na DISCO 70 až 90 léta pití a jídlo zajištìno dobrou náladu sebou